Aparte baby-dreumesgroep

Kinderopvang De Pepermolen biedt voor de allerjongste kinderen opvang aan op een aparte baby-dreumesgroep. Rust en regelmaat is belangrijk voor kleine kinderen. Baby’s kunnen stress ervaren als zij niet in hun vertrouwde omgeving zijn.

Door te werken met kleine groepen, met kindjes van dezelfde leeftijd en het bieden van een rustige groepsruimte, waar toch voldoende te ontdekken valt, is de baby-dreumesgroep een prima alternatief als aanvulling op de thuissituatie.

De kinderen op de baby-dreumesgroep worden verzorgd en begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers en één invalkracht, zodat we continuïteit kunnen blijven waarborgen.

Waarom is wennen zo belangrijk?

Als er een nieuw kindje wordt aangemeld is het belangrijk om te komen wennen. Ook bij de allerkleinste kinderen, benadrukken we dat het belangrijk is om een aantal keer te komen oefenen voor je kind van start gaat bij ons.

Zo krijgt je kindje de tijd om te  wennen aan de nieuwe indrukken, zoals aan de pedagogisch medewerkers, zijn of haar bedje en de geluiden op het kinderdagverblijf.

Voor de dreumesen  op de groep, zorgen we voor voldoende uitdaging; lekker verven, spelletjes doen  en buiten oefenen op de (loop) fiets. Heeft je dreumes meer uitdaging nodig? Maar duurt het nog even voor hij of zij over mag naar de peutergroep? In overleg met de ouders en de pedagogisch medewerkers op de peutergroep, mag je dreumes af en toe even komen buurten bij de peuters!