Visie

Kinderopvang de Pepermolen heeft bewust gekozen, voor kinderopvang verdeeld over drie verschillende leeftijdsgroepen. Op deze manier kunnen wij een groep kinderen beter volgen in hun ontwikkeling en beter inspelen op de behoeftes per leeftijdsgroep. Bij de Pepermolen staat de groep centraal, waarbij het individuele kind niet uit het oog verloren wordt. Iedereen mag bij ons zichzelf zijn. Onze grote groepsruimtes zorgen ervoor dat kinderen de ruimte hebben om de wereld om zich heen te kunnen ontdekken. Ieder kind mag zich spelenderwijs, op zijn/haar eigen tempo ontwikkelen. We hebben respect voor autonomie. Dit betekent dat we kinderen actief de ruimte geven om zelf dingen uit te proberen met respect voor eigen ideeën en oplossingen.

Voor de allerkleinsten dienen de drie “R-en” (rust, reinheid en regelmaat) als leidraad.
We werken met kleine groepen en vaste pedagogisch medewerkers.

Ieder kind een eigen mentor

Bij de Pepermolen krijgt ieder kind een eigen mentor. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin je kind geplaatst wordt. De ouders worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is. De mentor is niet alleen het persoonlijke aanspreekpunt voor ouders (en BSO kinderen) maar ze heeft als belangrijkste taak, om de ontwikkeling van het mentorkind te kunnen volgen. Daarvoor moet de mentor het kind echt kennen en is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind.  Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere (zorg)professionals (met toestemming van de ouders).

Spelenderwijs ontwikkelen

Kinderopvang de Pepermolen heeft als doel om volwaardige, kwalitatieve en professionele opvang aan te bieden en de continuïteit van onze kwaliteit te waarborgen. Ons aanbod van opvang, moet kinderen helpen om hen in staat te stellen, steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. De opvang vindt plaats, op een plek waar (emotionele) veiligheid en gezondheid voorop staat. We vinden het belangrijk, om te investeren in een goede samenwerking met de basisscholen op Texel, om gezamenlijk ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te verkleinen en de doorgaande leerlijnen te waarborgen. Daarnaast betekent kinderopvang voor ons meer dan alleen opvang. Wij hebben de ambitie, de plek te zijn waar de focus ligt op plezier. We werken met een vast team ervaren en enthousiaste pedagogisch medewerkers. Iedere groep, heeft haar eigen vaste pedagogisch medewerkers.