Ouders

Inspraak ouders

De Pepermolen vindt de mening van ouders belangrijk! We willen graag weten welke onderwerpen er ‘leven’. Als ouder krijg je volop de ruimte om mee te denken én mee te praten. Bijvoorbeeld over het pedagogisch beleid en het dagelijks reilen en zeilen op de kinderopvang. Je kunt natuurlijk altijd terecht bij onze medewerkers voor vragen of suggesties.

 

Oudercommissie

We hebben ook een speciale oudercommissie, die de belangen van alle ouders vertegenwoordigt. Zij heeft adviesrecht over het pedagogisch beleid, speelmaterialen, groepsruimten en de tuin. De Pepermolen gaat graag in gesprek. Ouders geven ons waardevolle informatie, zodat we onze kwaliteit kunnen blijven verbeteren.

 

Vergaderingen

De oudercommissie vergadert één keer per kwartaal. Er komen diverse onderwerpen aan bod, zoals activiteiten organiseren op de BSO, veilig vervoer van kinderen en het ‘vier-ogenprincipe’: altijd twee medewerkers op een groep.

Nynke Hovinga

Sarah van Nieuwkerk

Maaike Ebbinge

Yvette Slot

Ronald Moree

Radna Trap

Meepraten?

Wil je zelf een onderwerp ter sprake brengen? Dat kan! De oudercommissie vindt het fijn dat je meedenkt. Geef alvast per mail aan over welke onderwerpen je wilt praten. E: oc@kinderopvangdepepermolen.nl

 

Hoe te handelen bij een conflict?

Wij willen graag dat ouders hun kinderen met een vertrouwd en gerust gevoel bij ons brengen. Soms ontstaat er wel eens conflict. Mocht je samen met de  pedagogisch medewerker en/of locatieleider niet tot een oplossing komen,  dan is het mogelijk om je klacht neer te leggen bij de oudercommissie. Zij zullen proberen om te bemiddelen tussen de desbetreffende ouders én de medewerker(s) van de kinderopvang.

Mocht bemiddeling van de oudercommissie niet leiden, tot het gewenste resultaat, dan is het mogelijk om de hulp in te schakelen van de geschillencommissie waarbij de Pepermolen is aangesloten.

Meer informatie vind je door op deze link te klikken