GGD

GGD Kwaliteitseisen

In opdracht van de gemeente Texel controleert de GGD of kinderopvang De Pepermolen voldoet aan kwaliteitseisen van de wet Kinderopvang. De inspecteur toetst op verschillende onderdelen. Er komt daarvoor onaangekondigd een toezichthouder bij ons langs. Deze voert gesprekken met onze pedagogische medewerkers en neemt de beleidsplannen door, om te beoordelen hoe de opvang is geregeld.

 

Inspectie

De toezichthouder kijkt onder andere naar de volgende punten:

  • Werkt De Pepermolen volgens het leidster/kind-ratio? Dat wil zeggen: worden er niet meer kinderen opgevangen dan wettelijk is toegestaan?
  • Maakt De Pepermolen jaarlijks risico-inventarisaties om ervoor te zorgen dat de opvang veilig en hygiënisch verloopt?
  • Heeft De Pepermolen een schoonmaakschema, zodat de speelomgeving goed schoon blijft?
  • Voldoen onze pedagogisch medewerkers aan de functie-eisen?
  • Hebben zij een verklaring van goed gedrag ingeleverd?
  • Is er een oudercommissie die de belangen van de ouders behartigt?
  • Werkt De Pepermolen met een pedagogisch beleidsplan, waarin de visie en werkwijze staat vermeld?

Inspectierapporten

Het laatste inspectierapport van ons KDV vind je hier.   Pepermolen de KDV definitief 2019

Het laatste inspectierapport van onze BSO vind je hier. Pepermolen de BSO definitief 2019