BSO Sluitingsdagen

  • Nieuwjaarsdag
  • Goede Vrijdag (alleen peuterspeelzaal)
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag (eens per 5 jaar)
  • Hemelvaartsdag – dag na Hemelvaart (alleen peuterspeelzaal)
  • Tweede Pinksterdag
  • Kerstmis