Algemene informatie

Kinderopvang de Pepermolen heeft een baby-dreumesgroep voor kinderen van 10 weken tot ongeveer 2 jaar. Wanneer een dreumes over gaat naar de peutergroep, is afhankelijk van verschillende factoren. In welk ontwikkelingsfase bevind een kind zich en verveelt het zich heel erg bij de baby-dreumesgroep? In overleg met de ouders en pedagogisch medewerkers kan een kind eventueel een aantal weken eerder over naar de peutergroep.

Kinderen die het nog een beetje spannend vinden, mogen wat later starten bij de peuters. We proberen dit altijd af te stemmen met ouders/verzorgers en medewerkers. Ieder kind is anders en daarom proberen we zoveel mogelijk rekening te houden, met de behoeften van het individuele kind.

Hoeveel medewerkers er per dag worden ingezet, is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen. Hier zijn strenge regels aan verbonden en vanaf 2019 is er een extra maatregel van toepassing. Het BKR (beroepskracht kind ratio) is aangepast. Per pedagogisch medewerker, worden er vanaf 2019 drie baby’s opgevangen in plaats van vier. Deze maatregel is ingevoerd, met als doel op de pedagogische kwaliteit van de baby opvang te verbeteren.

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur.
De baby-dreumesgroep beschikt over een eigen groepsruimte en we maken samen met de peutergroep gebruik van de keuken, de slaapkamers en de verschoonhoek.

De kinderen worden opgevangen, door ervaren en enthousiaste pedagogisch medewerkers. We werken met vaste gezichten op de groep, zodat kinderen snel aan ons vertrouwd raken

‘Super toegankelijke, vrolijke, professionele kleinschalige kinderopvang in dorp met haal- en brengservice op heel Texel. Zeer ervaren staf, altijd vertrouwde gezichten voor je kind, gewend om flexibel in te spelen op je opvangvraag. Locatie is ruim opgezet naast school en ruim speelveld.’